Veilig Honk

Juist deze tijd, ondanks vele digitale hulpmiddelen, vraagt om persoonlijke betrokkenheid.

De schoolgaande jeugd komt soms van ver op de fiets naar school. Juist zij, onze kinderen, hebben recht op een veilige route van huis naar school en terug.

Onderweg kan een leerling soms hulp gebruiken omdat de band lek is of om andere redenen. Daarom is er Veilig Honk. Veilig Honk biedt scholieren maar ook andere passanten een plaats waar ze letterlijk kunnen aankloppen voor hulp. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor het lenen van een fiets, het zelf plakken van een band of een pleister bij een schaafwond.

Langs veelvuldig gebruikte fietsroutes in West- Brabant heeft de Stichting Veilig Honk bewoners bereid gevonden om op vrijwillige basis fietsers te helpen als dat nodig is. Onze vrijwilligers zijn zichtbaar doordat ze een bord van Veilig Honk in de voortuin of achter het voorraam hebben staan. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat je als leerling, bij bijzondere voorvallen mag aanbellen voor hulp op weg naar en van school.

Zo weet een scholier dus waar hij hulp kan krijgen.

De vrijwilligers van Veilig Honk zijn vanzelfsprekend van onbesproken gedrag.

Mocht u interesse hebben om een Veilig Honk te worden, of heeft u een andere vraag, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.